JULY 2019

SR NO TC NO SR NO STUDENT NAME PARENTS NAME DOB DATE OF ISSUE CLASS REMARK
1 47865 8935 ABHIMANYU SINGH CHOUHAN HETALBEN 16/12/2010 6/7/2019 IV -
2 47866 8977 CH DHORIT SAI VARDHAN CH HEMA LATHA 27/6/2008 6/7/2019 VI -
3 47867 10203 ABHIJEET DAMOR ANITA V DAMOR 4/6/2005 6/7/2019 IX -
4 47868 8879 MISHTY SANDIPKUMAR MOD MITABEN 12/11/2009 9/7/2019 IV -
5 47869 10028 ANTARA CHOUDHURY PAMPA CHOUDHURY 21/6/2003 11/7/2019 X -
6 47870 9593 YUVRAJ SINGH POOJA CHIB 2/2/2005 12/7/2019 X -
7 47871 9986 AKSA MUMTAZ RAZIA BEGUM 26/9/2011 12/7/2019 III -
8 47872 9596 DEEPTI DEVI POOJA CHIB 8/9/2006 12/7/2019 VIII -
9 47873 9491 ANIKET CHIB POOJA CHIB 19/5/2010 15/7/2019 IV -
10  47874  9975  GAJENDER SINGH CHAUHAN  GEETA KANWAR  17/3/2009  17/7/2019  VI 
11 47875 10002 MD KAIF AFSARI KHATOON 11/2/2006 17/7/2019 IX -

JULY 2018

SR No.

TC No.

Student ID

Class

Name

Father Name

DOB

Date Of Issue

1 40114 9987 II KAUSTUBH RAMESH BIDAYE RAMESH MAHADEV BIDAYE 15-7-2011 6-7-2018
2 40115 8838 X VIVEK KUMAR SANJEEV KUMAR 15-3-2004 6-7-2018
3 40116 9081 IX MANAV SACHIN NEHRA SACHIN NEHRA 24-2-2005 6-7-2018
4 40117 9667 IX MOHAMMAD YOUSUF SIDDIQUI IMRAN AHMAD SIDDIQUI 5-8-2004 6-7-2018
5 40118  8837  VII  KRISH KUMAR  SANJEEV KUMAR  16-8-2006  7-7-2018 
6 40119 8517 VII SULTANA RUNIBUR MD ROBIUL HOQUE 31-12-2006 7-7-2018
7 40120 8807 VII PREETI LEPCHA PARMESH LEPCHA 22-8-2006 7-7-2018
8 40121 8895 III SRITI LEPCHA PARMESH LEPCHA 4-6-2010 7-7-2018
9 40122 9783 II GAURAV PHULARA DAYA KRISHNA PHULARA 30-3-2011 9-7-2018
10 40123 8806 VII MD SOHAIL GUDARAD TAJUDDEEN GUDARAD 4-1-2007 9-7-2018
11 40124 8881 III MOHAMMAD ZUNAID ARSH MD ROBIUL HOQUE 9-9-2010 9-7-2018
12 40125 9430 X MANI RATNAM TIWARI R K TIWARI 1-3-2003 9-7-2018
13 40126 8808 IV KARANAM YUVADEEP KARANAM SRINIVAS RAO 8-2-2010 9-7-2018
14 40127 9784 IV HARSHIT PHULERA DAYA KRISHNA PHULERA 10-6-2009 10-7-2018
15 40128 9231 X NIKHIL SHEKHAWAT VIKRAM SINGH 30-7-2002 11-7-2018
16 40129  8764  VII  TANUJ KUMAR  PALESWAR PRASAD  12-3-2007  11-7-2018 
17 40130 8773 X ANURAJ NATH ANJU NATH 17-8-2003 11-7-2003
18 40131 8772 X TANIYA PALESHWAR PARSAD 22-11-2003 11-7-2018
19 40132 8810 V PARMINDER SINGH MOHAN SINGH 22-1-2008 12-7-2018
20 40133 8809 IV GURSHARAN SINGH MOHAN SINGH 9-7-2009 16-7-2018
21 40134 8901 III TINU BHENDARKAR GIRIDHAR BHENDARKAR 25-4-2010 16-7-2018
22 40135 9830  HARSHAL GIRIDHAR BHENDARKAR  GIRIDHAR Y BHENDARKAR  27-1-2013  16-7-2018 
23 40136 9734 I SHREYA RAJ SOHAN KUMAR 28-12-2012 18-7-2018
24 40138 8794 IV POORVITA GORI SHANKAR 12-11-2009 18-7-2018
25  40139  8478  NISHANT  BAIDYNATH SINGH  1-3-2002  21-7-2018 
26 40142 9487 V DHARAM SWARUP DHARAM SANJAY 2-11-2008 25-07-2018
27 40144 9869 I VAISHNAVI SANJAY DHARAM DHARAM SANJAY PANDURANG 6-2-2012 25-07-2018
28 40145 9382 I MOKSHA KARAN RAY KARAN RAY 30-08-2011 26-07-2018
29 40146 9785 II MONIKA KUMARI AMIT KUMAR 24-09-2011 26-07-2018
30 40147 8787 XII COM JITENDER SINGH JARNAIL SINGH 5-8-1999 26-5-2018
31 40150 9647 II VIRAJ SAVARKAR SHAILESH KUMAR 27-3-2012 27-7-2018
32  40151  9178  XI COM  VAGHELA SIDHARTH  VAGHELA NARENDRA SINGH  8-10-2002  27-7-2018 
33 40152 9091 VI KHANJAN RAJESH BHALARA RAJESH K BHALARA 6-2-2008 27-7-2018
34 40153 9573 III SHASHIKANT SUNIL J TRIPATHI 16-9-2010 28-7-2018